joomla.org

网站名称: Joomla!
网址: http://www.joomla.org
作者: joomla.org
网站类型: 综合门户 
网站语言: 英文 
适用版本: Joomla1.5 

Joomla!官网在当地时间11月21日悄然换肤,新站看起来更宽敞、更易操作!

诸如下载更直观了、案例也可以看到更多著名企业在上。

通过源代码我们可以看出,这次改版只是换肤,系统仍然基于Joomla! 1.5

除特殊标明文章转自第三方网站,文章均由JOOMLASK.COM原创提供
欢迎友情转载,请务必保留本文出处并引用本文链接: Joomla新版官网